Privaatsuspoliitika

capslock.ee omanik muhoov OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta kliendi privaatsust ja hoolitseda, et kliendi isikuandmed on kaitstud.

capslock.ee tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

capslock.ee ei kasuta oma klientide infot ebaseaduslikel eesmärkidel ning ei edasta oma klientide andmeid või isiklikku informatsiooni kolmandatele osapooltele v.a. juhul, kui teabe edastamine on vajalik tellimuste täitmiseks ja kui see on kooskõlas Eesti Vabariigi seadusega.

Isikliku info kogumine ja kasutamine

Tingimusel, et klient annab capslock.ee käsutusse oma kontaktandmed (nimi, telefon, e-mail, postiaadress jne), võimaldab see meil täita klientide soove ja probleemide korral neid koos lahendada. Kõik kliendi andmed (isikuandmed ja andmed maksete kohta) on kolmandatele isikutele kättesaamatud.

capslock.ee austab oma klientide isikuandmete privaatsust ja konfidentsiaalsust. Kõik kliendi andmed on kaitstud Eesti andmekaitse õigusaktidega.

Isikuandmeid töötleb muhoov OÜ, Kopli 25-405, 10412 Tallinn

Maksed

Muhoov OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, muhoov OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

capslock.ee teated

capslock.ee uudiseid e-posti teel saavad ainult selle tellinud kliendid. Kui klient ei ole enam huvitatud meie poolt saadetud uudistest, saab sellest igal ajal loobuda. capslock.ee saadab vaid olulist infot, millest klient peaks olema teadlik. Kliendi e-posti aadresse ja telefoninumbreid ei edastata kolmandatele osapooltele.

Muude andmete kogumine ja kasutamine

Statistilistel eesmärkidel kogub capslock.ee teavet kodulehe külastajate kohta (külastajate arv, külastuse aeg, kestus, jne.). See teave ei ole seotud konkreetse isikuga, kuid annab statistilist teavet, mida capslock.ee saab analüüsida ja seeläbi lehe funktsionaalsust parandada. Neid andmeid kasutatakse turundus-ja klienditeeninduse eesmärgil ja seda võidakse esitada kolmandale isikule andmetöötluse eesmärgil, säilitades seejuures külastaja anonüümsus.

Isikuandmeid töötleb muhoov OÜ, Kopli 25-405, 10412 Tallinn

Kommentaarid

capslock.ee omab asjakohast teavet, mida on meile andnud külastajad. Seda saab lugeda meie kodulehelt kommentaaride alt.

Lingid teistele kodulehtedele

capslock.ee koduleht sisaldab linke ka teiste ettevõtete või organisatsioonide veebilehtedele, kuid capslock.ee ei vastuta nende veebilehtede sisu või nende privaatsuse ja turvalisuse meetodite eest.

capslock.ee privaatsuspoliitika vastuvõtmine klientide poolt

capslock.ee teenuseid kasutades kinnitab klient, et on tutvunud meie privaatsuspoliitikaga ja on nõus selle tingimustega.

Kui Teil on mingeid märkusi ja ettepanekuid  capslock.ee privaatsuspoliitika kohta, palun teatage sellest e-posti teel  info[at]capslock.ee